fbpx

Repetition Maximum Calculator

ค่า Repetition Maximum (RM) คืออะไร

การฝึกออกกำลังกายที่เกี่ยวกับ repetition maximum (RM) คือการวัดความสามารถในการยกน้ำหนักของร่างกายในแต่ละรอบของการฝึกโดยใช้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนรอบที่ทำได้ ซึ่ง RM หมายถึงจำนวนรอบสูงสุดที่นักฝึกสามารถทำได้กับน้ำหนักที่กำหนดให้ เช่น 1RM คือ ความสามารถในการยกน้ำหนักได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้น ไม่สารมาถยก/ดึง ต่อไปได้ในครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดยท่าทางต้องสมบูรณ์ที่สุด

ซึ่ง RM มักถูกใช้ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพการฝึกออกกำลังกายและใช้ในการวางโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังและกล้ามเนื้อในการฝึกออกกำลังกายแบบเวทและการยกน้ำหนัก

Repetition Maximum Calculator

Repetition Maximum Calculator

เป้าหมายการฝึก จากการคำณวน RM

นอกจากการทดสอบความแข็งแรงยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้แก่

  1. การประเมินความแข็งแรง: การทดสอบ RM ช่วยให้บุคคลสามารถประเมินระดับความแข็งแรงของตนในการฝึกออกกำลังกายต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลมีความคุ้มค่าเกี่ยวกับสถานะความแข็งแรงของตนในปัจจุบัน
  2. การกำหนดเป้าหมาย: โดยการกำหนดค่า RM เบื้องต้น บุคคลสามารถกำหนดเป้าหมายการฝึกออกกำลังกายเชิงแข็งแกร่งได้และติดตามความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
  3. การออกแบบโปรแกรม: การทราบค่า RM ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล ช่วง RM ที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การฝึกออกกำลังกายที่แตกต่างกัน เช่น ความแข็งแรง การขยายกล้ามเนื้อ หรือ ความทนทาน
  4. การติดตามความก้าวหน้า: การทดสอบ RM เป็นประจำช่วยให้บุคคลสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเพิ่มความแข็งแรงและปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายตามต้องการ การติดตามการเปลี่ยนแปลงในค่า RM ช่วยให้บุคคลสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับการฝึกของพวกเขาตามเคย
  5. การประเมินผลการดำเนินงาน: โค้ชและผู้ฝึกใช้การทดสอบ RM เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและระบุพื้นที่ที่นักกีฬาหรือลูกค้าอาจต้องการให้ความสำคัญหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม
  6. แรงจูงใจ: การบรรลุมาตราฐานใหม่ของ RM สามารถเป็นแรงจูงใจและประกันความกระตือรือร้นในการรักษาความสนใจและการมุ่งมั่นในเป้าหมายการออกกำลังกายของพวกเขาได้

-ฝึกมากกว่า 85% ของ 1RM ขึ้นไป เป้าหมายสำหรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

-ฝึกในช่วง 70 – 80% ของ 1RM เป้าหมายสำหรับการฝึกเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

-ฝึกต่ำกว่า 70% ของ 1RM ลงมา เป้าหมายสำหรับการสร้างความทนทานของกล้ามเนื้อ

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.