fbpx

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก

Greenbel Medical Clinic ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลินิกที่มีความพร้อมรอบด้านมีทีมแพทย์ ทีมนักกายภาพบำบัดที่มากประสบการณ์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคจากประเทศออสเตรเลีย มาประยุกต์ใช้กับการรักษาแบบ Modern Technology มากมาย

กรีนเบลล์ สหคลินิก เรานั้นมีเครื่องมือที่สมัยครบครับรอบด้าน ในด้านการลดปวด บรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบ รักษาอาการชาปลายประสาทได้ดี รวมถึงการดูแลฝึกฝนการเคลื่อนไหวผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระแบบประสาท และเครื่องมือกายภาพบำบัดของเรานั้นรักษาลงกล้ามเนื้อชั้นลึกได้ดี เช่น

  • การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave จากเยอรมัน ช่วยสลายผนังผืดหินปูนเกาะบริเวรกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้ท่านมีอาการปวด ช่วยลดการอักเสบ และบวม, เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้า
  • PMS ช่วยลดการปวด เอ็นลดอักเสบ ลดปวดข้อต่อ ปลายประสาท ช่วยรักษาอาการชา ในบริเวณ peripheral nerve
  • การบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าTECAR รักษาลงลึกถึงระดับเซล์ ลดการอักเสบ ลดปวด รักษาการอักเสบแบบฉับพลัน และเรื้อรัง
  • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง Laser เพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อ บรรเทาอาการปวด อักเสบ
  • การรักษาด้วยแรงดึง Traction Therapy การบำบักโดยการใช้แรงดึงช่วยรักษาปัญหาของกระดูกสันหลังได้ ช่วยลดปวด เพิ่มความหยืดหยุ่นให้กับกระดูกสันหลัง ใช้รักษากับผู้ป่วยที่มีอาหาร หมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังตีบตัน อาการปวดสะโพก 


Greenbel Medical clinic ได้รับการรับรองสำหรับการรักษาฝ่าเท้าอักเสบ และ ออฟฟิศซินโดรม และเรายังร่วมมือกับคลินิกในสิงคโปร์เพื่อดำเนินการคลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicStefan Scepovic
06:34 20 May 24
Excellent clinic, with all the possible machines for treatment. Really kind physiotherapists
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicLouis Craggs
03:15 17 May 24
The team at Greenbell Medical Clinic were very accommodating and made me feel very comfortable. The physios were very thorough in performing tests to find my injury ensuring they were certain on their diagnosis, then gave me plenty of information on my injury and how we will fix the injury.I would definitely recommend them to anyone struggling with an injury!
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicPrompat Tangchitmate
12:32 15 May 24
Clean place, good service, very good advice and treatment.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicKRITIYA BOSUWAN
03:32 15 May 24
Very professional. Recommened
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicJanejira Sodajan
07:47 14 May 24
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinichatem jaoua
13:12 13 May 24
Best treatment 🙏
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicArianna scapola
12:58 13 May 24
the environment is really beautiful, the staff very professional and ready to assist and listen to the patient, the doctor speaks English perfectly.He was able to improve our pain situation from the first session!
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicN A T Dhanuwongkarnkar
09:27 21 Apr 24
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicPrathan Trichakraphop
08:51 20 Apr 24
Great physical therapy clinic. Highly skilled therapists with modern equipments. The clinic looks modern and located in the city center with car parking space. The therapist can also speak English and Chinese too.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicJirapon Purinit
14:37 06 Apr 24
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicPote
14:08 06 Apr 24
Excellent service. Reasonable price.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicNakorn Jan
09:21 05 Apr 24
Very new and high tech equipment, very skillful therapist. Quickly find the source of my back pain and treat very professional way. Highly recommended.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicFrancesco Dorigoni
12:07 29 Mar 24
Really professional team, well equipped, nice structure. I suggest this clinic.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicNopparat Wongsinhirun
08:09 25 Mar 24
This physical therapy clinic is outstandingly clean and convenient, a parking lot for easy access. The doctor provided expert consultation, and the staff were exceedingly helpful. I highly recommend this clinic for anyone in need of physical therapy services.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicJerry
05:51 09 Mar 24
I did therapy on my shoulder and it was fantastic
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicSachin Khandelwal
15:24 22 Feb 24
During my visit to Bangkok, I sought treatment for knee pain. The Australian doctor attentively listened to my concerns, conducted thorough examinations, and proposed a tailored treatment plan. Throughout the process, the doctor's team exhibited exceptional care and attentiveness. I received personalized recommendations for exercises aimed at strengthening my supporting muscles and maintaining proper posture. The clinic boasts modern, state-of-the-art facilities, including a well-equipped gym, ensuring comprehensive care and rehabilitation.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell ClinicChutikarn Muangyoy
10:57 13 Feb 24
The physical therapists were highly skilled and attentive, creating personalized treatment plans. The clinic's atmosphere was welcoming, and the staff demonstrated genuine care, fostering a comfortable environment for rehabilitation. The price is also very reasonable. Everything was better than I could have hoped. You will not be disappointed.
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Our Story

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Suchada Chansethikul

We envision a clinic that puts your needs first. We will carefully consider your individual needs to create a personalized treatment plan that fits seamlessly into your life. Every interaction, from your first appointment to your final rehab session, will be filled with empathy, understanding, and a true commitment to your well-being.

As an experienced healthcare leader, I’m proud to introduce Greenbell Medical Clinic, where we provide sustainable physical therapy and rehabilitation services tailored to the needs of an aging society. Our holistic approach empowers individuals to achieve optimal well-being and live fulfilling lives.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Chanat Dhanuwongkarnkar

Greenbell is not just a clinic; it’s an innovation center where tradition meets cutting-edge technology in the pursuit of optimal health and recovery. Our approach seamlessly integrates the time-tested methods of traditional physiotherapy with the latest advancements in assisted technology.

At the heart of Greenbell’s success is the vision and expertise of Mr. Jeramiah, whose key management skills ensure that our commitment to excellence translates into amazing results for our patients. Together, we’ve created an environment that goes beyond standard healthcare – one where innovation is a driving force, and patient recovery is nothing short of remarkable.

As you navigate through our website, discover the unique blend of tradition and innovation that defines Greenbell. Explore how our tailored programs cater to individual needs, providing a holistic and personalized approach to rehabilitation.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Jeremiah Lee

MPhysio, MSc SMHS, BA

Our mission revolves around patient-centered care that extends beyond the immediate treatment, addressing the entire spectrum of a patient’s well-being—before, during, and after their time with us.

At Greenbell, we envision a healthcare experience that goes beyond the conventional approach to injuries. By integrating cutting-edge technology with compassionate care, we provide tailored solutions for a range of conditions, from musculoskeletal pain to neurological rehabilitation. Our holistic approach ensures that each patient receives personalized attention throughout their healthcare journey.

I’m thrilled to contribute my expertise to our team, we are collectively on a mission to promote optimal health and well-being. I am eager to be a part of this journey.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Meet Our Team

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Dr. Kritsada

Consultant Doctor

Dr. Kritsada is a dedicated consultant at Greenbell Medical Clinic. With years of medical experience, Dr. Kritsada provides compassionate care and personalized treatment to all patients.

Whether you’re seeking preventive care, managing a chronic condition, or in need of a second opinion, Dr. Kritsada is here to guide you on your journey to better health.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Jeremiah Lee

Clinical Director

I have experience working in the Sports Medical field in Hong Kong, where I followed teams and provided athletes with treatment both on and off the field. Additionally, I have a background as a clinic owner in Australia, focusing in neurological rehabilitation and musculoskeletal injuries. My years of dedicated practice in physiotherapy have equipped me with a diverse skillset. I am enthusiastic about utilizing this experience to make meaningful contributions to Greenbell Medical Clinic and serve the community effectively.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Dr.Thammarote

PMR Doctor

Dr. Thammarote, a distinguished specialist in Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) at Greenbell Medical Clinic. Dr. Thammarote is dedicated to helping patients restore function, reduce pain, and improve their quality of life through personalized treatment plans and comprehensive care.

At Greenbell Medical Clinic, Dr. Thammarote and our team of healthcare professionals work collaboratively to develop tailored rehabilitation programs that empower patients to achieve their goals and live life to the fullest.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Gym

Physiotherapist

My motivation to become a physiotherapist stems from a passion for understanding the human body and aiding patients in recovery. With experience in treating musculoskeletal problems—office syndrome, back pain, knee pain, and frozen shoulder—I apply techniques like manual therapy, exercise prescription, and tools such as PMS, TECAR, Ultrasound, Traction, Shockwave, and Hi-laser. I’ve hands-on experience with elderly individuals, handling neurological problems and post-surgery rehabilitation. Joining Greenbell lets me gain insights and techniques, especially in diverse patient care.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Ning

Physiotherapist

With my diverse physiotherapy experience, I’ve treated musculoskeletal injuries and contributed to post-operative recovery in both beauty and physiotherapy clinics. Proficient in using tools like PMS, ultrasound, electrical stimulation, laser, and shockwave therapy. I’ve also worked on the rehabilitation of patients with vascular and neurological disorders. Joining Greenbell excites me as an opportunity to challenge myself in physiotherapy and contribute to a promising rehabilitation center with the potential for growth.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Minnie

Physiotherapist

Being a physiotherapist is my passion. I find immense joy in guiding patients through their journey of healing and recovery. Witnessing their progress from discomfort to restored mobility brings me a sense of fulfillment like no other. Working alongside a dedicated team, I feel grateful for the opportunity to make a positive impact on the lives of our patients every day. It’s truly an honor to be part of the dynamic team at Greenbell Medical Clinic, where we’re all dedicated to helping others live their best lives.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Yok

Personal Assistant

Being a personal assistant means a lot to me—it’s a role where I help organize individuals or teams. I enjoy making things easier by managing schedules, handling tasks well, and working closely with my manager and patients to meet their needs. It feels good to help them succeed and make a real difference in their daily lives. I’m committed to providing excellent service and being a trusted partner in their work. I am proud to be part of the Greenbell Medical Clinic Administrative team, collaborating with everyone towards our goals.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Jane

Receptionist

I absolutely love being able to help and support others. Seeing patients walk into the clinic in pain and leave with a big smile on their face is incredibly rewarding. Being part of this amazing team gives my role as a receptionist real meaning, whether it’s assisting the therapists or making sure our patients feel cared for. I’m really proud to be part of the administrative team at Greenbell Medical Clinic.

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

Partnership

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic

บทความทางการแพทย์

เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
5 ท่าบริหาร ช่วยลดอาการ ปวดหลังส่วนล่าง
ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับท่าบริหารที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการปวดซ้ำในอนาคต รวมถึงส่งเสริมสุขภาพของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังให้แข็งแรง
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
การออกกำลังกาย ลดอาการ ปวดโคนขาหนีบ ใน ผู้หญิง
คุณเป็นผู้หญิงที่มีอาการ ปวดโคนขาหนีบ ใช่ไหม? คุณเคยสงสัยว่าในผู้หญิงแล้วการรักษาอาการเหล่านี้จะเป็นอย่างไร? เชื่อหรือไม่ว่าวิธีการรักษาและการดูแลตัวเองสำหรับผู้หญิงที่ปวดโคนขาหนีบนั้นอาจต่างกันไปจากผู้ชาย? ในบทความนี้เราจะมาสำรวจวิธีการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงอย่างละเอียด โดยให้คุณเข้าใจถึงอาการปวดที่เกิดขึ้น สาเหตุที่เกิดอาการ วิธีการตรวจวินิจฉัย เทคนิคการรักษาแบบไม่ผ่าตัด
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
รู้จักปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก อาการ เจ็บขาหนีบ และการรักษา
คุณเคยมีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก (iliopsoas muscle) บาทเจ็บ หรือ มีอาการ เจ็บขาหนีบ บ้างหรือไม่? และคุณรู้หรือไม่ว่าสาเหตุและวิธีการรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่ที่ไหน? ในบทความนี้เราจะพาคุณสู่ความรู้เกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกและอาการเจ็บขาหนีบที่พบได้บ่อย
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
5 ท่าบริหาร ช่วยลดอาการ ปวดหลังส่วนล่าง
ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับท่าบริหารที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการปวดซ้ำในอนาคต รวมถึงส่งเสริมสุขภาพของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังให้แข็งแรง
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
การออกกำลังกาย ลดอาการ ปวดโคนขาหนีบ ใน ผู้หญิง
คุณเป็นผู้หญิงที่มีอาการ ปวดโคนขาหนีบ ใช่ไหม? คุณเคยสงสัยว่าในผู้หญิงแล้วการรักษาอาการเหล่านี้จะเป็นอย่างไร? เชื่อหรือไม่ว่าวิธีการรักษาและการดูแลตัวเองสำหรับผู้หญิงที่ปวดโคนขาหนีบนั้นอาจต่างกันไปจากผู้ชาย? ในบทความนี้เราจะมาสำรวจวิธีการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงอย่างละเอียด โดยให้คุณเข้าใจถึงอาการปวดที่เกิดขึ้น สาเหตุที่เกิดอาการ วิธีการตรวจวินิจฉัย เทคนิคการรักษาแบบไม่ผ่าตัด
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
รู้จักปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก อาการ เจ็บขาหนีบ และการรักษา
คุณเคยมีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก (iliopsoas muscle) บาทเจ็บ หรือ มีอาการ เจ็บขาหนีบ บ้างหรือไม่? และคุณรู้หรือไม่ว่าสาเหตุและวิธีการรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่ที่ไหน? ในบทความนี้เราจะพาคุณสู่ความรู้เกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกและอาการเจ็บขาหนีบที่พบได้บ่อย
เกี่ยวกับ กรีนเบลล์ สหคลินิก, Greenbell Clinic
Can Weak Glutes Causes Low Back Pain?

Do you often experience discomfort in your lower back? […]