fbpx

วิ่ง แล้ว เจ็บ หน้าแข้ง มีสาเหตุและวิธีรักษาอย่างไร

การวิ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความเพลิดเพลิน แต่บางครั้งอาจเจอปัญหาการเจ็บหน้าแข้งขณะวิ่ง การวิ่งเป็น การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่เป็นประโยชน์ และแต่อาจส่งผลต่อการเจ็บหน้าแข้งในอนาคตได้ ถ้าวิ่งได้ไม่ถูกต้อง หรือผิดท่าทาง

กล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบ (shin splints) เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด และอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป, การเพิ่มความเร็วในการวิ่งกระทันหัน, การเพิ่มระยะเวลาหรือระยะทางการวิ่งโดยไม่เหมาะสม, หรือการใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสม

รู้สาเหตุเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าแข้งและวิธีการรักษาสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเจอปัญหานี้ได้

คำแนะนำหลัก:

 • รับรู้สาเหตุของอาการเจ็บหน้าแข้งที่เกิดขึ้น
 • ฝึกวิ่งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 • เลือกใช้รองเท้าวิ่งที่เหมาะสม
 • การออกกำลังกายเสริมเพื่อบรรเทาและป้องกันอาการเจ็บหน้าแข้ง
 • มารู้จักกับ คลินิกกายภาพบำบัด และวิธีการรักษาอาการเจ็บหน้าแข้ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าแข้งจากการวิ่ง

การวิ่งเป็น การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและความเพลิดเพลิน แต่อาจเจอปัญหาการเจ็บหน้าแข้งขณะวิ่งในบางกรณี อาการเจ็บหน้าแข้งหลายครั้งเกิดขึ้นระหว่างการวิ่งในระยะยาวเกินความเหมาะสม สาเหตุของการวิ่งแล้วเจ็บหน้าแข้ง อาจมีหลายอย่าง เช่น การเพิ่มการวิ่งหรือการเร่งความเร็วโดยกระทันหัน การใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสม หรือการวิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อาการเจ็บหน้าแข้งอาจมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ตามอาการและความรุนแรงของโรค

การรับรู้และเข้าใจอาการของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งให้ได้อย่างถูกต้อง

วิ่ง แล้ว เจ็บ หน้าแข้ง,เจ็บหน้าแข้ง, Greenbell Clinic
GBCวิ่งเจ็บแข้ง

วิ่ง แล้ว เจ็บ หน้าแข้ง – พบกับปัญหาที่นักวิ่งมือใหม่มักเผชิญ

ความสำคัญของการทำความเข้าใจในอาการของตัวเอง

นักวิ่งมือใหม่มักเผชิญกับปัญหาการเจ็บหน้าแข้งบ่อยครั้งเพราะกล้ามเนื้อขายังไม่ชินกับการใช้งานในรูปแบบการวิ่งเป็นเวลานาน

การทำความเข้าใจในอาการของตัวเองจะช่วยให้สามารถระบุสาเหตุที่อาจเป็นสาเหตุของอาการเจ็บหน้าแข้งได้

ระดับความเจ็บปวดและข้อสังเกตที่ควรสังเกตุ

การรู้ว่าอาการความเจ็บปวดมีระดับความรุนแรงอย่างไรและมีข้อสังเกตใดที่ควรรู้จะช่วยในการรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งให้ได้อย่างถูกต้อง

วิธีวินิจฉัยและวิเคราะห์สาเหตุของอาการเจ็บหน้าแข้ง

การวินิจฉัยอาการเจ็บหน้าแข้งอาจใช้วิธีการตรวจร่างกายโดยแพทย์

การวินิจฉัยอาจเริ่มต้นด้วยซักประวัติการบาดเจ็บและอาการที่พบ

การทำการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บหน้าแข้งอาจรวมถึงการตรวจทางกายภาพและภาพถ่ายทางการแพทย์ เช่น X-ray หรือ MRI

การวิเคราะห์อาการเจ็บหน้าแข้งจะช่วยให้เราเข้าใจและระบุสาเหตุปัญหาหลังจากวินิจฉัย

บทบาทของรองเท้ากับปัญหาการเจ็บหน้าแข้งเมื่อวิ่ง

รองเท้าวิ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บหน้าแข้งที่เกิดขึ้นในขณะที่วิ่ง

ประเภทของรองเท้าวิ่งและการเลือกซื้อที่เหมาะสม

การเลือกซื้อรองเท้าวิ่งที่เหมาะสมสำหรับเท้าแต่ละคน จะช่วยลดอาการเจ็บหน้าแข้งได้

เคล็ดลับในการทดสอบรองเท้าก่อนซื้อ

การทดสอบรองเท้าก่อนซื้อรองเท้า ให้มีความสบายและรองรับเท้าที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการ วิ่ง แล้ว เจ็บ หน้าแข้ง ได้

การฝึกวิ่งอย่างไรไม่เจ็บเท้า : แนวทางและเทคนิค

การฝึกวิ่งอย่างเหมาะสมและเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเจ็บหน้าแข้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิ่ง ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับระยะทางการวิ่งและระยะเวลาในการฝึกอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเครียดที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหน้าแข้ง

นอกจากนี้เราควรใช้เทคนิคการวิ่งที่ถูกต้องและท่าทีเหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเจ็บหน้าแข้ง นอกจากนี้ยังควรเลือกสถานที่สำหรับการวิ่งที่มีพื้นผิวเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดในการฝึกวิ่ง

การออกกำลังกายเสริมเพื่อป้องกันอาการเจ็บหน้าแข้ง

การอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่งเพื่อลดโอกาสเจ็บหน้าแข้ง

การอบอุ่นร่างกายก่อนการวิ่งเป็นวิธีที่สำคัญในการเตรียมร่างกายและลดโอกาสที่จะเจ็บหน้าแข้งในระหว่างการวิ่ง

วิธีการอบอุ่นสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การคลายกล้ามเนื้อ การเดิน การยืดกล้ามเนื้อ

การอบอุ่นจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย คลายกล้ามเนื้อและช่วยลดความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ

การยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าแข้งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความตึงและความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของหน้าแข้ง

ตัวอย่างของแนวทางการยืดเหยียดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อและรักษาความยืดหยุ่น เช่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าแข้งก่อนและหลังจากการวิ่ง ยืดกล้ามเนื้อแขนและขาเป็นประจำวัน เป็นต้น

การยืดเหยียดควรทำก่อนและหลังจากการวิ่งเพื่อเตรียมร่างกายและช่วยลดความแข็งตึงของกล้ามเนื้อหน้าแข้ง

การออกกำลังกายเพื่อเสริมกล้ามเนื้อแข็งแรง

การออกกำลังกายและเสริมกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและหน้าแข้งเป็นวิธีที่สำคัญในการควบคุมความสมดุลและความเสถียรของร่างกายในขณะที่วิ่ง

วิธีการเสริมกล้ามเนื้อแข็งแรง สามารถประยุกต์การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินขึ้นและลงบันได  การเดินเร็ว การลุก-นั่ง เป็นต้น

การออกกำลังกายเพื่อเสริมกล้ามเนื้อหน้าแข้งจะช่วยให้มีความสมดุลและความเสถียรในการวิ่ง

คลินิกกายภาพบำบัด และ การรักษาอาการเจ็บหน้าแข้ง

คลินิกกายภาพบำบัด เป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งที่เกิดขึ้นจากการวิ่งและกิจกรรมทางกายภาพอื่น ๆ 

คลินิกกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดจะใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บหน้าแข้ง โดยเน้นการฟื้นฟูและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น รวมถึงพฤติกรรมการทำงานของร่างกายเพื่อลดความเจ็บปวดและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งและกิจกรรมทางกายภาพอื่น ๆ

การรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งใน คลินิกกายภาพบำบัด สามารถปรึกษาและการรับคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัด ซึ่งจะช่วยให้การรักษาที่ตรงจุดและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วย

วิธีการกายภาพบำบัดเบื้องต้นที่ทำได้ด้วยตนเอง

วิ่ง แล้ว เจ็บ หน้าแข้ง,เจ็บหน้าแข้ง, Greenbell Clinic
Creative concept for body pain

การ ประคบเย็น ลดอักเสบและความปวด

การ ประคบเย็น เป็นวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้เองเพื่อลดอักเสบและความเจ็บปวดในหน้าแข้ง

วิ่ง แล้ว เจ็บ หน้าแข้ง,เจ็บหน้าแข้ง, Greenbell Clinic

การนวดและการใช้โฟมโรลเลอร์

การนวด หรือใช้การใช้โฟมโรลเลอร์ เป็นวิธีการช่วยคลายกล้ามเนื้อหน้าแข้งที่มีอาการตึงตัว ช่วยให้ผ่อนคลายได้

วิธีป้องกันการเจ็บหน้าแข้งในอนาคต

เมื่อเราได้รู้สาเหตุและวิธีการรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งแล้ว จะสามารถรู้ วิธีป้องกัน การเจ็บหน้าแข้งในอนาคตได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวิ่งและการพักที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกและเปลี่ยนรองเท้าวิ่งที่เหมาะสม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวิ่งและการพักที่เหมาะสม

สำหรับการป้องกันการเจ็บหน้าแข้งในอนาคต เราควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการวิ่งและการพักผ่อนที่เหมาะสม เพื่อลดความเครียดของกล้ามเนื้อและลดโอกาสการเจ็บหน้าแข้ง

นี่คือเคล็ดลับและแนวทางที่ช่วยให้เราจัดการกับพฤติกรรมการวิ่งและการพักผ่อนให้เหมาะสม:

 • ปรับระยะทางการวิ่งและระยะเวลาในการฝึกอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเครียดที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหน้าแข้ง
 • เลือกสถานที่สำหรับการวิ่งที่มีพื้นผิวเหมาะสมและปลอดภัย เช่น เส้นทางลาดยางหรือเส้นทางที่มีพื้นผิวราบ
 • เรียนรู้การรับรู้สัญญาณของร่างกาย ถ้ามีนาฬิกาวิ่ง (running watch) ใช้ให้เต็มที่ เมื่อร่างกายของคุณแสดงสัญญาณอันตรายหรือเป็นอาการผิดปกติใด ๆ คุณควรหยุดวิ่งและพักทันที
 • จัดเวลาการวิ่งและการพักให้เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัวและกลับสู่สภาวะปกติ

การเลือกและเปลี่ยนรองเท้าวิ่งเพื่อการป้องกันที่ดีขึ้น

รองเท้าวิ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการเจ็บหน้าแข้ง ดังนั้น การเลือกและเปลี่ยนรองเท้าวิ่งที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บหน้าแข้งได้

เคล็ดลับสำหรับการเลือกและเปลี่ยนรองเท้าวิ่งเพื่อวิ่งที่ดีขึ้น:

 • เลือกซื้อรองเท้าวิ่งที่เหมาะสมสำหรับระยะเวลาหรือระยะทางในการวิ่งของแต่ละบุคคล
 • ให้ความสำคัญกับความสบายและรองรับของรองเท้าวิ่ง รองเท้าที่ไม่พอดีอาจทำให้คุณมีโอกาสเจ็บหน้าแข้งมากขึ้น
 • เปลี่ยนรองเท้าวิ่งเมื่อเกิดสัญญาณบ่งชี้ว่ามันเริ่มสึก ไม่สบายเท้าหรือมีความเสียหาย รองเท้าวิ่งที่ใช้มากเกินไปอาจไม่มีคุณภาพและรองรับที่เหมาะสมต่อการวิ่ง

สรุป

การวิ่งแล้วเจ็บหน้าแข้ง เป็นปัญหาที่พบได้โดยธรรมชาติในนักวิ่งหลายคน ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการออกกำลังกายและสุขภาพทั่วไปของเรา ดังนั้นการทราบสาเหตุและวิธีการรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยในการลดความเสี่ยงต่ออาการเจ็บหน้าแข้งในขณะที่เรากำลังวิ่งอยู่

เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราได้นำเสนอในบทความนี้ ซึ่งรวมถึงการป้องกันปัญหาการเจ็บหน้าแข้งในอนาคตด้วย

อย่าลืมว่าพบอาการเจ็บหน้าแข้งในขณะที่วิ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามไป หากมีอาการเจ็บบริเวณหน้าแข้ง ควรหยุดวิ่งในทันทีและปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

การเจ็บหน้าแข้งในขณะที่วิ่งเป็นอาการที่พบบ่อยและอาจเกิดขึ้นกับนักวิ่งหลายคน

สาเหตุของอาการเจ็บหน้าแข้งอาจมีหลายอย่าง เช่น การเพิ่มเร่งความเร็วหรือระยะทางการวิ่งโดยไม่เหมาะสม การใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมการวิ่งที่ไม่ถูกต้อง

วิธีรักษาอาการเจ็บหน้าแข้งอาจมีหลายวิธี ยอดนิยมก็คือการใช้น้ำแข็งในช่วงแรก เพื่อลดอักเสบ การนวดเพื่อบรรเทาอาการหลังจากไม่มีอาการอักเสบ และการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อเสริมและป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ที่กรีนเบลล์ สหคลินิก เรามีทีมนักกายภาพบำบัด ที่จะคอยประเมิน วิเคราะห์การเดินและวิ่งที่เหมาะสมกับท่าน การปรับท่าทางการวิ่ง สามารถลดผลกระทบที่จะมีต่อกล้ามเนื้อต่อเนื่อง ที่เป็น Body Linkage ได้เป็นอย่างดี สนใจโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ติดต่อ 020964698

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.