fbpx

วิธีบรรเทา อาการปวดหลัง จาก ไซอาติก้า (Sciatica)

ลักษณะอาการและสาเหตุของปวดสะโพก

ปวดสะโพกเป็นอาการที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของบุคคลในชีวิตประจำวัน ลักษณะอาการที่พบบ่อยคือ รู้สึกปวดหรือร้อนบริเวณเข่าหรือสะโพก มีลักษณะอาการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตามการทำงานหรือการเคลื่อนไหว อาจรักษาได้ด้วยการรักษาที่บ้านหรือการได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์

สาเหตุของปวดสะโพกอาจมีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการตำแหน่งนั่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักหลังหรือนั่งเก้าอี้ที่เอียงหลังข้างหน้าไปเกินไป การที่คุณต้องทำงานนั่งเพียงครั้งเดียวในระหว่างวัน การอยู่ในช่วงเวลาที่นานเกินไปหรือสมองเราไม่ได้ใช้ความสำคัญในการกระทำ

การระคายเคืองของเส้นประสาทไซอาติก

เส้นประสาทไซอาติกเป็นเส้นประสาทที่ส่วนใหญ่ของกล้ามเนื้อผ่านหน้าท้องของกลางเชื่อมต่อกับเส้นประสาทอื่น หากเส้นประสาทไซอาติกโดนกดหรือเบี้ยวงอ เกิดการระคายเคืองที่ภายในพื้นจมูกของเส้นประสาทไซอาติก ซึ่งสร้างอาการปวดสะโพกและอาการเท่ากับอาการปวดหลังที่ขามีอาการแขนขยับ ความรู้สึกบานทอน และอาการใช้งานที่ลดลงเมื่อมีการระคายเคือง

โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการไซอาติก้า

โรค คำอธิบาย
โรคช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ- (Spinal stenosis) มีการกดทับหรือลดพื้นที่สำหรับเส้นประสาทในไขขาหรือแขนสันหลัง สาเหตุได้แก่เสื่อมของกระดูก, การเกิดกระดูกหลุด, เนื้อเยื่อที่ช่องกระดูกสันหลัง, หรือบาดแผลที่ช่องกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวดสะโพกไซอาติก
ถุงน้ำบริเวณด้านข้างของสะโพก และต้นขาอักเสบ- (Hip bursitis) อาการเกิดของการอักเสบในมวลล้าที่อยู่รอบฟอกเอาดวลของเข่า ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดสะโพกและปวดส่วนล่างของหลังเผา
กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท- (Spondylolisthesis) เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังหนุ่มยุครุ่งเรืองไม่ผักหรือไม่เคลื่อนที่ได้อีกต่อให้กระดูกหลุดออกมาจากต่ำสุด ลดการกระทำของเส้นประสาทไซอาติก

ประเภทของอาการปวดสะโพก

อาการปวดสะโพกในผู้ที่เป็นไซอาติก้า (Sciatica) สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งการรู้จักประเภทของอาการสามารถช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างเหมาะสม

 1. อาการปวดชา (Numbness): ปวดชาป็นอาการที่ผู้ประสบปวดสะโพกรู้สึกส่วนล่าง ขา หรือเท้า เคลื่อนไหวไม่ได้ อาจเกิดจากการบีบตัวของเส้นประสาทไซอาติก้า
 2. อาการปวดร้าวตึง (Tightness): ปวดร้าวตึงเป็นอาการที่เกิดจากการหดตึงของกล้ามเนื้อส่วนที่ผ่านเส้นประสาทไซอาติก้า ทำให้เกิดความรู้สึกกัดกิน แน่น หรืออักเสบบริเวณสะโพก
 3. อาการปวดกระแทก (Burning or Shooting Pain): ปวดกระแทกเป็นอาการที่ผู้ประสบปวดสะโพกรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่บีบเกร็ง อาจเกิดจากการบีบตัวของเส้นประสาทไซอาติก้า
 4. อาการอ่อนแรง (Weakness): อาการเสื่อมเป็นอาการที่กล้ามเนื้อส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงจากเส้นประสาทไซอาติก้าอ่อนแอ ทำให้ผู้ประสบปวดสะโพกรู้สึกว่าแขน ขา หรือเท้าไม่แข็งแรงเหมือนเดิม

การรู้จักและเข้าใจประเภทของอาการปวดสะโพกจะช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีการรักษาและบรรเทาอาการได้อย่างเหมาะสม

วิธีการวินิจฉัยอาการไซอาติก้า

เมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดสะโพกและมีความเสี่ยงที่จะเป็นไซอาติก้า การวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญในการให้การรักษาที่ถูกต้องและการบรรเทาอาการอย่างเหมาะสม วิธีการวินิจฉัยอาการไซอาติก้าอาจแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีหลัก คือ การตรวจร่างกายและอาการที่แสดง การใช้เทคนิคการภาพถ่ายทางการแพทย์ และการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

การตรวจร่างกายและอาการที่แสดง

การตรวจร่างกายและสัมผัสผ่านการสอบถามอาการจากผู้ป่วยเป็นขั้นตอนแรกในการวินิจฉัยอาการไซอาติก้า แพทย์จะสังเกตสิ่งต่างๆ เช่น วิธีการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และอาการแสดงที่สะโพก หลัง และขา ซึ่งอาจรวมถึงการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง

การใช้เทคนิคการภาพถ่ายทางการแพทย์

การภาพถ่ายทางการแพทย์เป็นวิธีการช่วยในการวินิจฉัยอาการไซอาติก้า เช่นการใช้ X-ray หรือ CT scan เพื่อดูความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาทในพื้นที่ที่มีอาการปวด เทคนิคการภาพถ่ายทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์สามารถหาสาเหตุของอาการได้อย่างแม่นยำ

ไซอาติก้า,อาการปวดหลัง,ปวดหลังช่วงเอว, Greenbell Clinic

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหรือ Electromyography (EMG) เป็นวิธีการที่ช่วยในการวินิจฉัยอาการไซอาติก้า โดยการวัดคลื่นไฟฟ้าที่เกิดจากกล้ามเนื้อ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทในพื้นที่ที่มีอาการปวด ผู้ป่วยจะถูกให้สัมผัสเข็มเจาะเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้า

การรักษาและบรรเทาอาการปวดสะโพก

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไซอาติก้าแล้ว การรักษาและบรรเทาอาการปวดสะโพกมีหลายทางเลือกที่สามารถใช้ได้ และเป็นไปตามความรุนแรงของอาการและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง การรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ตัวเลือกในการรักษาและบรรเทาอาการปวดสะโพกสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้:

 1. ยาแก้ปวดและลดอักเสบ: แพทย์อาจกำหนดยาต้านการอักเสบ (anti-inflammatory drugs) เพื่อลดการอักเสบและปวดในพื้นที่ที่เส้นประสาทไซอาติก้า
 2. การกายภาพบำบัด: กายภาพบำบัดสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการบีบคั้นและบรรเทาอาการปวดสะโพก
 3. การผ่าตัด ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นจากการรักษาทางอื่น แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อขจัดอาการปวดสะโพกจากเส้นประสาทไซอาติก้า

นอกเหนือจากการรักษาแบบทางการแพทย์ ผู้ป่วยยังสามารถทำกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ด้วยตนเอง เช่น การออกกำลังกายเบาๆ (low-impact exercise) เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับสมดุลร่างกาย การรักษาที่เหมาะสมและพึงพอใจจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาและบรรเทาอาการปวดสะโพก คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมต่อคุณเองได้

ไซอาติก้า,อาการปวดหลัง,ปวดหลังช่วงเอว, Greenbell Clinic
Man holds his back due to pain

Sciatica

ไซอาติก้า (Sciatica) เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหาเส้นประสาทไซอาติกที่แสดงอาการปวดสะโพก อาการนี้อาจเกิดจากการบีบตัวของเส้นประสาทหรือการคลายตัวของเส้นประสาทในโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาด้านระบบประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลัง ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซอาติก้า:

คำวินิจฉัย: คำวินิจฉัยอาการไซอาติก้าสามารถทำได้โดยการตรวจร่างกายและอาการที่แสดง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคการภาพถ่ายทางการแพทย์หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อการวินิจฉัยอาการได้อีกด้วย

 • การตรวจร่างกายและอาการที่แสดง: แพทย์จะตรวจสอบอาการที่ผู้ป่วยแจ้งมา เช่น ปวดสะโพก ปวดขา ล้ากาย หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดูการเคลื่อนไหวและระบบประสาทของผู้ป่วย
 • เทคนิคการภาพถ่ายทางการแพทย์: เทคนิคนี้ใช้รังสีเอกซเรย์หรือเทคนิคการอื่นๆ เพื่อทำคลื่นสัญญาณแสงที่สามารถเปลี่ยนเส้นโค้งเมื่อเวลาผ่านเหนี่ยวรูปร่างในร่างกาย และช่วยแสดงภาพบริเวณที่อาจเกิดปัญหา
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ: การตรวจนี้ใช้การส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านเส้นประสาทเพื่อวัดความเข้ากันได้หรือคลื่นไฟฟ้าที่ผ่านมา ที่ช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเส้นประสาทไซอาติก

การวินิจฉัยของอาการไซอาติก้าจำเป็นสำหรับการรักษาที่เหมาะสมและบรรเทาอาการปวดสะโพกให้ดีที่สุด หากมีข้อสงสัยหรืออาการปวดสะโพกที่ไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อบุคคลนั้นๆ

การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการปวดจากไซอาติก้า

เมื่อคุณมีอาการปวดจากไซอาติก้า อย่างสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการและเร่งฟื้นสภาพของร่างกาย

หลังจากการรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อให้การผิวเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้น ๆ คุณจะต้องปฏิบัติตัวในลักษณะที่เหมาะสม เช่น:

 • การพักผ่อนและการหลับพักผ่อนที่เพียงพอ: ให้ร่างกายได้พักผ่อนให้เพียงพอโดยการนอนหลับในท่าที่สบาย ในระหว่างกิจกรรมประจำวัน ควรพักผ่อนที่เตียงหรือในท่าลุ่มไต่ขึ้น ปรับท่านอนให้รับประทานที่ไม่ทับกับใด ๆ โดยเฉพาะผลึกข้างหน้า
 • การออกกำลังกายที่ถูกต้อง: หลังจากที่แพทย์ประเมินและแนะนำให้คุณเริ่มออกกำลังกาย ให้ติดตามคำแนะนำในการดูแลร่างกายและออกกำลังกายตามที่แพทย์แนะนำ
 • การออกกำลังกายแบบเบาๆ (low impact exercise): โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างที่ร่างกายกำลังฟื้นตัว คุณควรเลือกท่าทางและวิธีการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเส้นประสาทที่อ่อนแอ

อย่าละเลยการปฏิบัติตัวในประเด็นที่สำคัญเหล่านี้ เพราะจะช่วยให้คุณรับรู้และจัดการกับอาการไซอาติก้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งฟื้นสภาพของร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

ฉันจะบอกได้อย่างไรว่ามีแนวโน้มว่าฉันจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรืออาการปวดตะโพก อาการเบื้องต้นคือ ปวดบริเวณสะโพกขวาและก้นข้าง ร่วมกับปวดตุ๊บๆ ที่น่องขวา นอกจากนี้ยังมีอาการปวดหลังส่วนล่างเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นระยะๆ

อาการปวดตะโพกมักเกิดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรืออย่างน้อยก็เป็นหมอนรองนูน นั่นเป็นเหตุผลที่อาการเหล่านี้มักจะไปด้วยกัน อาการปวดตะโพกเป็นอาการอักเสบของเส้นประสาทเป็นหลัก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนในหมอนรองกระดูกสันหลัง L5-S1 ใกล้กับฐานของกระดูกสันหลัง ซึ่งจะไปกระทบและทำให้เส้นประสาทอักเสบขณะออกไป นอกจากนี้ยังไม่ค่อยเกิดจากการตีบของกระดูกสันหลัง (กระดูกสันหลังตีบ)

สามารถตรวจสอบได้ด้วย MRI ของกระดูกสันหลังซึ่งสามารถระบุขอบเขตของปัญหาแผ่นดิสก์ได้ จากอาการนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะแรกคือการจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังในระยะยาว (การงอ การบิดตัว) เพราะจะทำให้อาการอักเสบรุนแรงขึ้นและทำให้รุนแรงขึ้น และยังอาจทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังแย่ลงอีกด้วย ทางที่ดีควรพักผ่อนจนกว่าอาการปวดจะลดลง จากนั้นจำกัดการออกกำลังกายเบาๆ เช่น การเดิน เพื่อให้อาการปวดหาย

เมื่อดีขึ้นแล้ว ให้มองหาสิ่งกระตุ้นที่เป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดปัญหา (น้ำหนัก พฤติกรรมการทำงาน) จากนั้นเริ่มยืดกล้ามเนื้อแบบเฉพาะส่วน เพื่อลดกล้ามเนื้อที่มักจะก่อให้เกิดปัญหา สาเหตุหลักๆ มักเกิดจากการตึงของเอ็นร้อยหวาย หลังส่วนล่าง และข้อสะโพกที่เกิดจากการนั่งนานเกินไป (งานออฟฟิศ) การยืดกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย หลังส่วนล่าง และกล้ามเนื้อสะโพกเป็นประจำสามารถทำให้ดีขึ้นได้ การยืดเอ็นร้อยหวายขั้นพื้นฐานและ ท่านกพิราบ ในโยคะช่วยรักษาปัญหาไซแอติกก้าได้เป็นอย่างดี แต่จะเริ่มยืดเหยียดเหล่านี้ได้หลังจากที่คุณปล่อยให้บริเวณนั้นหายดีแล้วเท่านั้น

สหคลินิก กรีนเบลล์ เราเป็นคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ที่ให้บริการด้วยบุคลากรที่มากประสปการณ์ และเชี่ยวชาญการรักษากล้ามเนื้อชั้นลึก การตรวจที่ละเอียด และเครื่องมือที่ทันสมัย จะช่วยรักษา บรรเทาอาการจาก ไซอาติก้าได้เป็นอย่างดี ลองรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ 

ไซอาติก้า,อาการปวดหลัง,ปวดหลังช่วงเอว, Greenbell Clinic

ติดต่อ Greenbell Medical Clinic

LINE: @greenbell

Call: 020964698

FAQ

ลักษณะอาการและสาเหตุของปวดสะโพก

ปวดสะโพกเกิดจากอักเสบหรือการอักเสบของเส้นประสาทไซอาติก้าที่ออกจากกระดูกสันหลังของเรา อาการปวดมักเกิดข้างเดียวและร้าวลงขาเฉพาะด้าน บ่อยครั้งแสดงอาการปวดร้าวลงขาเฉพาะด้านกายในส่วนล่าง

การระคายเคืองของเส้นประสาทไซอาติก

เส้นประสาทไซอาติก้าเป็นเส้นประสาทที่ส้อมรอบที่สาดรายลงไปถึงขา เมื่อมีการกดทับหรืออักเสบ เส้นประสาทจะส่งสัญญาณที่เดียวกับอาการปวดสะโพก บริเวณอาการปวดอาจมีความเสี่ยงในการได้รับความเจ็บอีกด้วย เช่น การดมกลิ่นเหม็นน้ำกาแฟหรือคลื่นไส้เป็นต้น

โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการไซอาติก้า

อาการไซอาติก้ามักเกิดพร้อมกับโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง เช่น การกระเด็นกระดูกสันหลังหรือเส้นประสาทไซอาติก้าในกรณีที่เกิดข้อผิดปกติ เช่น ปลายสันหลังยกขึ้นหรือเป็นเพราะการย่นเวลาในอายุที่เป็นประจำวัย

ประเภทของอาการปวดสะโพก

อาการปวดสะโพกสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ ปวดสะโพกที่ติดต่อกล้ามเนื้อหรือเส้นเอียงหน้า, ปวดเส้นประสาทไซอาติก้า, ปวดสะโพกจากการอักเสบของข้อเข่าและข้อสะโพก, ปวดสะโพกเนื่องจากข้อผิดปกติในกระดูกสันหลัง, และอาการปวดจากปฏิกิริยาอื่นๆ เช่น อาการปวดเส้นประสาทเทียม

การตรวจร่างกายและอาการที่แสดง

การตรวจร่างกายสำหรับการวินิจฉัยอาการไซอาติก้า สามารถประกอบไปด้วยการตรวจกระดูกสันหลังและระบบประสาท รวมถึงการตรวจความสูงในการนั่งรู้เส้นประสาทและการพูดคุยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการ นอกจากนี้ อาจใช้วิธีการภาพถ่ายทางการแพทย์เช่น การฉายรังสีเอกซ์ หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อวินิจฉัยและบันทึกข้อมูลสำหรับการรักษา

การรักษาและบรรเทาอาการปวดสะโพก

การรักษาและบรรเทาอาการปวดสะโพกขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ เพื่อบรรเทาอาการปวดสะโพก บุคคลควรปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์รักษาการ่างกาย เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ, ใช้ซิพอร์ทเสริมตัว, ท่าบรรเทาอาการปวดสะโพก, รับวิธีการบริหารจัดการความเครียด, และดูแลผิวและกล้ามเนื้อโดยใช้แพคไอซ์

Sciatica (ไซอาติก้า) คืออะไร

Sciatica (ไซอาติก้า) เป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทไซอาติก้า ที่ผ่านในช่องสันหลังและถูกกดทับเวลามีการอักเสบ อาการที่พบบ่อยเป็นอาการปวดสะโพกถูกข้างเดียวและร้าวลงขา อาจมีอาการเสริมเช่น ความเครียดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือชาในเส้นประสาทแดง

การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการปวดจากไซอาติก้า

เมื่อมีอาการปวดจากไซอาติก้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นเช่น โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ, หลีกเลี่ยงท่าทางที่เพิ่มเส้นประสาทไขสันหลัง และใช้การอบร้อนหรือเย็นสลับใช้เพื่อความร่วมมือในการปรับความรู้สึกและความผิดปกติในการเคลื่อนไหว เพื่อบรรเทาอาการปวดสะโพก

ลิงก์ที่มา

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.