fbpx

รักษา โรครองช้ำ (Plantar Fasciitis)

Plantar Fasciitis คืออะไร?

คุณเคยปวดเท้าขณะเดินหรือยืนนานๆหรือไม่ เช็คอาการเสี่ยงโรครองช้ำ หรือพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ เป็นโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบได้บ่อย มักเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของพังผืดใต้ฝ่าเท้า พังผืดใต้ฝ่าเท้าซึ่งเป็นเนื้อเยื่อหนาที่พาดผ่านส่วนล่างของเท้า ที่เชื่อมระหว่างกระดูกส้นเท้ากับนิ้วเท้า พังผืดฝ่าเท้ารองรับส่วนโค้งของเท้าและทำหน้าที่เป็นสปริง ขณะเดินหรือวิ่ง โรครองช้ำหรือพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบอาจทำให้เกิดอาการปวดส้นเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตื่นนอนหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุของโรคฝ่าเท้าอักเสบมักเกิดจากหลายปัจจัย

ที่ Greenbell Medical Clinic มีวิธีการกายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการปวด และรักษา

มาทำความเข้าใจกับความเสี่ยงของโรคฝ่าเท้าอักเสบ

 • ความเสี่ยงของการเกิดโรค : รองช้ำ เป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปประมาณ 10% ของประชากร พบบ่อยในผู้ที่มีอายุ 40-60 ปี และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเ
 • อาการ: ปวดเฉียบพลันและรู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มที่ส้นเท้า ทำให้รู้สึกไม่สบายเท้า และอาจมีอาการรุนแรงขึ้นหลังจากยืนหรือเดินเป็นเวลานาน
 • ภาวะแทรกซ้อน : หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน ก็จะส่งผลให้มีอาการเรื้อรัง ทำให้เกิดอาการปวดถาวรและเป็นอุปสรรคในการเดิน

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

 • การใช้งานมากเกินไป : กิจกรรมซ้ำๆ ทำให้เกิดความตึงของพังผืดฝ่าเท้า เช่น การยืน การเดิน การวิ่งเป็นเวลานาน หรือกิจกรรมที่มีผลกระทบมากขึ้น ทำให้เกิดการอักเสบได้
 • โครงสร้างของเท้า : โครงสร้างของเท้าที่ผิดปกติ เช่น เท้าแบน ซึ่งทำให้เกิดภาวะพังผืดฝ่าเท้าอักเสบได้
 • รองเท้าที่ไม่เหมาะสม : การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะกับรูปเท้าหรือพื้นของรองเท้าไม่เหมาะสมกับส่วนโค้งของเท้า ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพังผืดฝ่าเท้าอักเสบได้
 • กล้ามเนื้อน่องที่ตึงและเอ็นร้อยหวาย : ความแน่นของกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายอาจส่งผลต่อความยืดหยุ่นของเท้า และเพิ่มความตึงบนพังผืดฝ่าเท้า
 • โรคอ้วน : น้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้เกิดการรับน้ำหนักที่มากเกินไปและส่งผลให้เท้าของเราทำงานหนักมากขึ้น จึงอาจจะนำไปสู่ฝ่าเท้าอักเสบได้
 • ช่วงวัย : รองช้ำ พบได้บ่อยในวัยกลางคน
 • อาชีพ  : งานที่ต้องยืนหรือเดินบนพื้นผิวแข็งเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฝ่าเท้าอักเสบได้
 • ปัจจัยทางชีวกลศาสตร์ : ความผิดปกติในการเดิน ส่งผลให้เกิดพังผืดที่ฝ่าเท้าได้ และนำไปสู่การอักเสบ
 • การทำกิจกรรม : การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การวิ่งระยะไกลหรือการออกกำลังกายที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน อาจทำให้เกิดภาวะพังผืดฝ่าเท้าอักเสบได้
 • รองเท้า : การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสม หรือการเดินเท้าเปล่าบนพื้นผิวแข็งอาจทำให้พังผืดฝ่าเท้าตึงได้

การบริการและการรักษา

Greenbell clinic  มีวิธีการกายภาพบำบัดรักษาโรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบ การออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ แนะนำรองเท้าหรือใช้อุปกรณ์เสริม การบำบัดด้วยตนเอง และตรวจประเมินเพื่อใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดช่วยในการรักษา ในกรณีที่มีอาการรุนแรง อาจแนะนำให้ใช้การรักษาด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก เราไม่เพียงแต่รักษาอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น หรือหายขาด  แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาวิธีการดูแลตัวเองไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Shockwave Therapy : สำหรับการสลายพังผืดที่เกาะในชั้นกล้ามเนื้อ ลดความตึงของเส้นเอ็น 
Tecar Therapy: เพิ่มการไหลเวียนเลือด สามารถเจาะจงบริเวณที่มีอาการปวด
Laser Therapy: ให้ผลลัฟธ์การซ่อมสร้าง กระตุ้นการฟื้นตัวหลังการทำ shockwave therapy โดยงานวิจัยการใช้ Laser หลัง การทำ Shockwave ได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
PMS Therapy: การส่งคลื่นแม่เหล็กเข้าสู่กล้ามเนื้อ เส้นประสาทชั้นลึก เพื่อกระตุ้นการทำงาน และการฟื้นตัว ลดอาการผู้ที่มีอาการชาร่วมด้วย
Electrotherapy: การใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 8 Channel สร้าง Muscle relaxation ไม่เพียงแค่ฝ่าเท้า แต่กล้ามเนื้อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเดิน

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.