fbpx

รู้จักปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก อาการ เจ็บขาหนีบ และการรักษา

คุณเคยมีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก (iliopsoas muscle) บาทเจ็บ หรือ มีอาการ เจ็บขาหนีบ บ้างหรือไม่? และคุณรู้หรือไม่ว่าสาเหตุและวิธีการรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่ที่ไหน? ในบทความนี้เราจะพาคุณสู่ความรู้เกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกและอาการเจ็บขาหนีบที่พบได้บ่อยและวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น และสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์เหล่านี้

สิ่งที่ควรจำ:

  • ปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บและขาหนีบคือปัญหาที่พบได้บ่อยในคนที่ใช้กล้ามเนื้องอสะโพกอย่างหนักหรือเคลื่อนไหวท่าทางที่ไม่ถูกต้อง
  • สาเหตุของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกบาดเจ็บอาจมาจากการบาดเจ็บจากกิจกรรมหรือความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ
  • การวินิจฉัยปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกจำเป็นต้องพิจารณาอาการและสาเหตุของผู้ป่วย
  • การรักษาปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกอาจเป็นการประคบเย็น/ ประคบร้อน หรือการทำยืดกล้ามเนื้อ
  • เพื่อป้องกันปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกายให้เหมาะสม
เจ็บขาหนีบ,กล้ามเนื้องอสะโพก, Greenbell Clinic
hip flexion

ประเภทของกล้ามเนื้องอสะโพกและหน้าที่

กล้ามเนื้องอสะโพก หรือ Hip Flexors ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายประเภทที่มีหน้าที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

  1. กล้ามเนื้อกลุ่มเเหยียดสะโพก: กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ใช้ในการเสริมความแข็งแรงของสะโพกเมื่อหุบขาเข้าหากัน
  2. กล้ามเนื้อกลุ่มกางสะโพก: กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ใช้ในการเปิดขาเมื่อหุบขาออกจากกัน
  3. กล้ามเนื้อของเข่าที่เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้องอสะโพก: กล้ามเนื้อกลุ่มนี้เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้องอสะโพกและมีหน้าที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของสะโพกและขา

แต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อมีหน้าที่ที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของสะโพกและขาในท่าทางต่าง ๆ ดังนั้นความสมดุลของกล้ามเนื้องอสะโพกเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาอาการเจ็บของปัญหานี้

สาเหตุของกล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บ

ปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุสำคัญสามอย่างคือ:

การบาดเจ็บจากกิจกรรม

การบาดเจ็บกล้ามเนื้องอสะโพกอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือกายภาพบางอย่างที่เราทำ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้องอสะโพกอย่างหนักหรือเคลื่อนไหวโดยไม่ถูกต้อง เช่น การทำงานที่ต้องใช้กำลังมากหรือการเล่นกีฬาในท่าทางที่ผิดวิธี

ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ

ปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บอาจเกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้องอสะโพก เช่น กล้ามเนื้อหน้าที่แข็งตึงมากกว่ากล้ามเนื้อหลัง หรือกล้ามเนื้อฝั่งข้างซ้ายและขวาไม่สมดุลกัน

การซ้ำเติมจากการใช้งานที่ผิดวิธี

ปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บอาจเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้องอสะโพกที่ผิดวิธี เช่น การทำงานหนักๆ หรือการเล่นกีฬาในท่าทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้องอสะโพกถูกกระเเทกหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม

กล้ามเนื้องอสะโพก เจ็บขาหนีบ

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของกล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บคืออาการเจ็บขาหนีบ ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายส่วนที่ทำหน้าที่ในการหุบขา พบว่าเมื่อกระดูกสะโพกหุบเข้าหากัน กล้ามเนื้อที่อยู่ในกลุ่มขาหนีบก็จะยุบตัวเข้าหากัน และเกิดการยืดร่วนหรือฉีกขาดของเนื้อหรือเอ็น สาเหตุที่สำคัญสามารถมาจากการบาดเจ็บจากกิจกรรมหรือการใช้งานที่ผิดวิธี

อาการเจ็บขาหนีบที่ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกควรระวังได้รวมถึงความรู้สึกปวดแสบได้ เมื่อกดหรือแร้งกด และปวดร้าวลงส่วนขาหนีบซึ่งอาจมาพร้อมกับอาการอื่น ๆ เช่น ปวดเวลาก้าวเข้าหากัน หรือมีอาการขาติดในตอนเช้าหลังจากหลับตื่น

อาการทั่วไปของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก
ความรู้สึกปวดแสบ
ปวดร้าวลงส่วนขาหนีบ
มีอาการขาติดในตอนเช้า

อาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บรวมถึงปัญหาขาหนีบ ความรู้สึกปวดแสบหรือแห้งและตึงของกล้ามเนื้องอสะโพก เมื่อกดหรือแร้งกด ปวดร้าวลงส่วนขาหนีบซึ่งอาจมาพร้อมกับอาการอื่น ๆ เช่น ปวดเวลาก้าวเข้าหากัน หรือมีอาการขาติดในตอนเช้าหลังจากหลับตื่น

อาการทั่วไปของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก

ในผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บ อาการที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่:

ความรู้สึกปวดแสบ

กล้ามเนื้องอสะโพกที่มีปัญหาอาจทำให้รู้สึกปวดแสบ หรือตึงเมื่อกดหรือ มีแรงกด

ปวดร้าวลงส่วนขาหนีบ

อาการปวดอาจร้าวลงส่วนขาหนีบ เป็นอาการที่พบได้บ่อยเมื่อเจ็บกล้ามเนื้องอสะโพก

มีอาการขาติดในตอนเช้า

หลังจากหลับตื่นในตอนเช้า เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก อาจมีอาการขาติดหรือเคลื่อนไหวขาได้ยาก

การวินิจฉัยปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก

การวินิจฉัยปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเริ่มต้นด้วยการสำรวจอาการของผู้ป่วย เพื่อเข้าใจอาการที่เกิดขึ้นในระบบกล้ามเนื้องอสะโพก ความรุนแรงของอาการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ป่วยประกาศบรรยายอาการ แพทย์จะฟังคำบรรยายให้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางเกิดอาการ

นอกจากนี้ การตรวจทางกายภาพอาจถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความสมดุลของกล้ามเนื้อปกติและทราบสภาพของเนื้อเยื่อหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การวินิจฉัยด้วยภาพเครือข่ายไปเรียงรายอาจใช้เพื่อการวินิจฉัยลิ่มเลือดการเคลื่อนที่หรือการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้องอสะโพก

การรักษาด้วยการประคบและการยืดกล้ามเนื้อ

ในการรักษาปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก เจ็บขาหนีบ การประคบเย็น และ การประคบร้อน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ช่วยในการบรรเทาอาการและลดการอักเสบในกล้ามเนื้อ เมื่อใช้ร่วมกับการดำเนินท่ายืดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและบรรเทาอาการที่คุณกำลังประสบอยู่

การประคบเย็น และ การประคบร้อน

การประคบเย็นเป็นเทคนิคที่ใช้ในการลดการอักเสบและบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้องอสะโพก เช่น ปวด เจ็บ และบวม โดยใช้ช่วงเวลาที่มีอาการรุนแรงที่สุดหลังจากการบาดเจ็บหรือกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดอาการนั้นๆ การประคบเย็นสามารถทำได้โดยใช้ถุงน้ำแข็งหรือเครื่องประคบเย็นที่พร้อมใช้งาน

การประคบอุ่นเป็นเทคนิคที่ช่วยในการคล้องสองคุณสมบัติของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด อัตราการไหลเวียน เหลืองออกจากกล้ามเนื้อและส่งสารอาหารต่อไปยังกล้ามเนื้อ เมื่อใช้การประคบอุ่นในส่วนของกล้ามเนื้องอสะโพกที่เจ็บ ผ่านสรีระของกล้ามเนื้อนั้นๆ จะช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมและบรรเทาอาการเจ็บปวดและอักเสบในระยะเรื้อรัง หรือมีอาการหลังจากอาการบาดเจ็บไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

ท่ายืดกล้ามเนื้อสำหรับบรรเทาอาการ

ออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ ป้องกันอาการ ปวดโคนขาหนีบ ท่ายืดขาหนีบ เป็นการกำหนดท่าที่ใช้ในการยืดกล้ามเนื้องอสะโพกเพื่อบรรเทาอาการ หากคุณมีอาการบริเวณกล้ามเนื้องอสะโพกที่เจ็บหรืออักเสบ เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้อง หลังขา หรือเหนือเข่า การทำท่ายืดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องอาจช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวด และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ

เทคนิคการฟื้นฟูกล้ามเนื้องอสะโพกด้วยกายภาพบำบัด

เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้องอสะโพกหลังจากเจ็บหรือบาดเจ็บ เทคนิคการฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัดอาจถูกใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยการใช้ยูโซนิคเทอราพีเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมและฟื้นฟู รวมถึงการใช้เทคนิค High Power Laser therapy เพื่อช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้องอสะโพก การรักษาด้วยกายภาพบำบัดต้องจัดให้เหมาะสมกับอาการและสถานะของผู้ป่วย

เจ็บขาหนีบ,กล้ามเนื้องอสะโพก, Greenbell Clinic
high power laser

การใช้เทคนิค High Power LASER therapy

เทคนิค High Power LASER therapy เป็นเทคนิคการรักษาที่ใช้ แสงเลเซอร์กำลังสูงเพื่อกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้องอสะโพก การใช้เทคนิคนี้ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์และเพิ่มการกระจายสารอาหารในเนื้อเยื่อ เช่น โปรตีน สารอาหาร และออกซิเจน เพื่อช่วยในกระบวนการฟื้นฟูและการซ่อมแซมกล้ามเนื้องอสะโพกที่บาดเจ็บ

การเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

เมื่อคุณมีปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกและเจ็บขาหนีบคุณควรปรึกษาแพทย์หรือ นักกายภาพบำบัดเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะตรวจวินิจฉัยอาการของคุณ ประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา และแนะนำการรักษาเชิงที่ตรงสำหรับคุณ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกายเพื่อป้องกัน

เพื่อป้องกันปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บและขาหนีบคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกายได้ เริ่มต้นโดยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและควบคุมน้ำหนักตัว เพื่อรักษาสุขภาพรวมถึงการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอสะโพก นอกจากนี้คุณควรปรับปรุงท่าทางในกิจกรรมที่ต้องการใช้งานกล้ามเนื้องอสะโพก เพื่อลดความเครียดและสั่งสมประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกาย

การรับประทานอาหารและน้ำหนักที่เหมาะสม

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและควบคุมน้ำหนักตัวเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บและขาหนีบ คุณควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และมีค่าโภชนาการสูง เพิ่มการบริโภคผลไม้ ผัก โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี และลดความรับของอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว

การฝึกกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

การฝึกกายภาพบำบัดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้องอสะโพกและป้องกันปัญหาเจ็บขาหนีบ คุณควรปฏิบัติภายใต้คำปรึกษาและคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัด ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการฝึกกล้ามเนื้องอสะโพกเพื่อเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่น อาจมีการให้คำแนะนำในการฝึกกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย

สรุป

หน้าที่ที่มีกล้ามเนื้องอสะโพกทำหน้าที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของสะโพกและขา แต่การใช้งานผิดวิธีหรือการบาดเจ็บอาจทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บและขาหนีบ ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้กล้ามเนื้องอสะโพกอย่างหนักหรือเคลื่อนไหวในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเดินหรือการออกกำลังกาย

กล้ามเนื้องอสะโพกประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายประเภทที่มีหน้าที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กล้ามเนื้อกลุ่มเเหยียดสะโพก, กล้ามเนื้อกลุ่มกางสะโพก, และกล้ามเนื้อของเข่าที่เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้องอสะโพก แต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อมีหน้าที่ที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของสะโพกและขา

สาเหตุของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บอาจมาจากการบาดเจ็บจากกิจกรรมหรือความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ การซ้ำเติมกล้ามเนื้องอสะโพกจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การทำงานหนักหรือการเล่นกีฬาในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจเป็นสาเหตุของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บ

เพื่อรักษาปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บและขาหนีบ การใช้เทคนิคการประคบและการยืดกล้ามเนื้อเป็นทางเลือกที่ดี โดยการประคบเย็นจะช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการ ในขณะที่การประคบอุ่นจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟู นอกจากนี้ การดำเนินท่ายืดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องอาจช่วยในการบรรเทาอาการของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก

กล้ามเนื้องอสะโพกเจ็บขาหนีบอาจเกิดจากการบาดเจ็บจากกิจกรรมหรือความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้องอสะโพก และอาจเกิดจากการซ้ำเติมกล้ามเนื้องอสะโพกจากการใช้งานที่ผิดวิธี

การวินิจฉัยปัญหากล้ามเนื้องอสะโพกโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจอาการของผู้ป่วย รวมถึงการฟังคำบรรยายของอาการที่ผู้ป่วยให้และแนวทางการเกิดอาการ นอกจากนี้ การตรวจทางกายภาพอาจใช้เพื่อประเมินความสมดุลของกล้ามเนื้อ และการวินิจฉัยอาการจาก Body Linkage สืบเนื่องจากกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆร่วมด้วย

การรักษาปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก เจ็บขาหนีบสามารถทำได้โดยใช้การประคบเย็นและการประคบอุ่น เพื่อช่วยบรรเทาอาการและลดอักเสบในกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ การดำเนินท่ายืดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องอาจช่วยในการบรรเทาอาการของปัญหากล้ามเนื้องอสะโพก

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.