fbpx

การออกกำลังกาย ลดอาการ ปวดโคนขาหนีบ ใน ผู้หญิง

คุณเป็นผู้หญิงที่มีอาการ ปวดโคนขาหนีบ ใช่ไหม? คุณเคยสงสัยว่าในผู้หญิงแล้วการรักษาอาการเหล่านี้จะเป็นอย่างไร? เชื่อหรือไม่ว่าวิธีการรักษาและการดูแลตัวเองสำหรับผู้หญิงที่ปวดโคนขาหนีบนั้นอาจต่างกันไปจากผู้ชาย?

ในบทความนี้เราจะมาสำรวจวิธีการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงอย่างละเอียด โดยให้คุณเข้าใจถึงอาการปวดที่เกิดขึ้น สาเหตุที่เกิดอาการ วิธีการตรวจวินิจฉัย เทคนิคการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และประสบการณ์การรักษาที่กรีนเบลล์ สหคลินิก

สิ่งที่ควรจำ:

 • อาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงเกิดจากการเอียงตัวมาด้านหน้าหรือข้างเกินไป
 • วิธีการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบแบบไม่ผ่าตัดเป็นทางเลือกแรกที่ใช้
 • การใช้เทคนิคการบำบัดด้วยความเย็นหรือความร้อนช่วยบรรเทาอาการอักเสบ
 • การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อโคนขาหนีบ
 • กรีนเบลล์ สหคลินิกเป็นทางเลือกแนะนำในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างขาหนีบ

โครงสร้างขาหนีบประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ Adductor ซึ่งประกอบด้วย Adductor longus, Adductor magnus, และ Adductor brevis หน้าที่ของกล้ามเนื้อ Adductor คือการเคลื่อนไหวขาให้มีความเสถียรและควบคุมการเคลื่อนไหวของขาหนีบ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดิน วิ่ง กระโดด และการเล่นกีฬาต่าง ๆ

หน้าที่ของกล้ามเนื้อ Adductor

กล้ามเนื้อ Adductor มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของขาหนีบให้มีความเสถียรและสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด และการเล่นกีฬาต่าง ๆ

สาเหตุของการเกิดอาการปวดโคนขาหนีบ

สาเหตุที่เกิดอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถมาจากการเอียงตัวมาด้านหน้าหรือมาด้านข้างเกินไป การใช้กล้ามเนื้อ Adductor มากเกินไปหรือใช้ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพและเกิดการเอียงของเข่าออกนอกตัว อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงได้

อาการปวดโคนขาหนีบ ที่พบบ่อยในผู้หญิง

อาการปวดโคนขาหนีบเป็นอาการที่พบได้บ่อยกับผู้หญิง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อ Adductor ที่เอียงข้อเข่ามากกว่าปกติ อาจมีอาการปวดข้อเข่า หรือสั่นของขาเมื่อมีการเคลื่อนไหว

การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบผู้หญิง

การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถทำได้โดยการใช้เทคนิคการบำบัดด้วย การประคบเย็น หรือ ประคบความร้อน ขึ้นกับระยะเวลาของอาการเจ็บขาหนีบ เพื่อลดอาการอักเสบบริเวณโคนขาหนีบ อย่างไรก็ตาม การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงควรประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังอาการและการดูแลตัวให้ดี เพื่อป้องกันการกำเริบของอาการที่บ่อยครั้ง

เทคนิคการดูแลเมื่อมีอาการปวด

เมื่อมีอาการปวดโคนขาหนีบ ผู้หญิงควรใช้เทคนิคการบำบัดด้วยความเย็นหรือความร้อน เพื่อลดอาการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวด นอกจากนี้ควรเฝ้าระวังอาการและปรับการดูแลตัวให้ดี เพื่อป้องกันการกำเริบของอาการที่บ่อยครั้ง

วิธีรักษาแบบไม่ผ่าตัดสำหรับผู้หญิง

การรักษาโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถทำได้โดยใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้วิธีการทางกายภาพบบำบัด และการใช้ยาลดการอักเสบ ยาคลายกล้ามเนื้อ

การใช้ยาลดการอักเสบและยาคลายกล้ามเนื้อ

ในการรักษาโคนขาหนีบแบบไม่ผ่าตัดยังสามารถใช้ยาลดการอักเสบและยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวดระยะสั้นได้ การใช้ยาลดการอักเสบจะช่วยลดอาการอักเสบบริเวณโคนขาหนีบ ในขณะที่การใช้ยาคลายกล้ามเนื้อจะช่วยบรรเทาความเครียดของกล้ามเนื้อและลดอาการปวดในบริเวณที่ปวด

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดโคนขาหนีบ

การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกสำหรับโคนขาหนีบ

โครงการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดโคนขาหนีบ โดยเน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง

Isometric hip adduction – ลูกบอลอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้าง ออกแรงบีบค้างไว้

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Isometric hip adduction – ลูกบอลอยู่บริเวณข้อเท้าทั้งสองข้าง ออกแรงบีบค้างไว้

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Frontal plane exercises สำหรับผู้ปวดโคนขา

ตัวอย่างหนึ่งของการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกสำหรับโคนขาหนีบคือการฝึกกล้ามเนื้อและข้อต่อในแกนพลานด้านหน้าของการเคลื่อนไหว เช่น การยกแขนขึ้น-ลงทางด้านขวา-ซ้าย หรือการก้าวเท้าไปข้างหน้าทางด้านขวา-ซ้าย ท่านี้จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับโคนขาหนีบ ทำให้ลดการเคลื่อนไหวออกนอกเขตของโครงสร้างและบรรเทาความเจ็บปวดในบริเวณโคนขาหนีบ

Frontal Plane Exercisesคำอธิบาย
Lateral step upsวางเท้าข้างหนึ่งไว้บนกล่องโดยอีกข้างหนึ่งอยู่บนพื้น ใช้ขาที่ยกขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากอีกข้างน้อยที่สุด ดันเท้าทั้งหมดเพื่อยกตัวเองขึ้นสู่ท่ายืนบนกล่อง
Lateral step downsผู้ป่วยจะถูกขอให้ยืนโดยใช้แขนขาเดียวโดยวางมือไว้ที่เอว เข่าตรง และเท้าอยู่ในตำแหน่งใกล้กับขอบบันได ขาด้านตรงข้ามวางอยู่เหนือพื้นติดกับบันไดและรักษาไว้โดยให้เข่าเหยียดออก จากนั้นผู้ป่วยงอเข่าที่ทดสอบจนกระทั่งขาด้านตรงข้ามแตะพื้นเบาๆ จากนั้นจึงยืดเข่ากลับเข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
Lateral Lungesเป็นท่าที่เน้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง ก้น และกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

ประโยชน์ของ Frontal plane exercises

 • ป้องกันการบาดเจ็บและการล้ม
 • ปรับปรุงความแข็งแกร่งของแกนกลางโดยรวม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว
 • ป้องกันความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อและการชดเชย
 • เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้น

บทบาทของการฝึก abdominal exercise ในการรักษาอาการปวดโคนขา

การฝึก abdominal exercise เป็นการออกกำลังกายที่มุ่งเน้นที่กล้ามเนื้อหน้าท้อง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาและบำรุงรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและ กล้ามเนื้อแกนหลักที่เกี่ยวข้อง การฝึก abdominal exercise ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งหมดในจุดศูนย์กลางของลำตัว ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อหลายกลุ่มที่ช่วยในกระบวนการฟื้นฟูและลดการเคลื่อนไหวออกนอกเขตของโครงสร้างขาหนีบ

การฝึก abdominal exercise มีหลายแบบที่สามารถทำได้ เช่น

Kneeling plank

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

V-Sit with Hip Flexion

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Side Plank

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Weight eccentric sit ups

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Russian Twist

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Leg raises with eccentric bias

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

Side Plank with Leg Lifted

ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic
ปวดโคนขาหนีบ,การออกกำลังกาย, Greenbell Clinic

การฝึก abdominal exercise ในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบใช้เวลาและความพยายาม แต่หากปฏิบัติตามคำแนะนำและฝึกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ครั้งละ 10 Set / 3 รอบต่อครั้ง ในจำนวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยให้กล้ามเนื้อแผลท้องแข็งแรงขึ้น ลดอาการปวดโคนขาหนีบ และป้องกันไม่ให้อาการกลับกลายซ้ำ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตัวเอง

วิธีการป้องกันไม่ให้อาการกำเริบซ้ำ

เพื่อป้องกันไม่ให้อาการโคนขาหนีบกำเริบซ้ำ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตัวเองได้ดังนี้:

 • ปรับท่านอนให้ถูกต้องเพื่อลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดในโครงสร้างขาหนีบ
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานบนอุปกรณ์ที่เอียงสูงเกินไป เพื่อลดการเคลื่อนไหวออกนอกเขตหนีบ
 • เลี่ยงกิจกรรมที่เป็นต้นเหตุของอาการโคนขาหนีบ เช่น กิจกรรมที่เคลื่อนไหวเยอะที่โคนขาหนีบ การทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ

สิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงหากมีปวดโคนขาหนีบ

หากคุณมีอาการโคนขาหนีบ คุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันอาการกำเริบซ้ำ:

 • การทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเยอะที่แผลโคนขาหนีบ
 • การทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆ
 • การทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องนั่งเป็นเวลานานๆ
 • การทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและกระชับกล้ามเนื้อของโคนขาหนีบ

กรีนเบลล์ สหคลินิก: ทางเลือกในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบ

การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถหาทางออกจาก กรีนเบลล์ สหคลินิก ซึ่งเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่มีเฉพาะสำหรับการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบ โดยให้บริการด้วยวิธีการรักษาที่มีระดับคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ตรงจุดและมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วิธีรักษาที่ กรีนเบลล์ สหคลินิก ให้บริการ

กรีนเบลล์ สหคลินิกใช้เทคนิคการบำบัดที่เน้นในการสกัดถึงจุดเน้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบ วิธีการรักษาที่คลินิกให้บริการได้นำเทคนิคทางกายภาพและอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อช่วยบำบัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบที่เน้นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเหนือคาดหมาย

ทีมงานมืออาชีพและการดูแลที่ตรงจุด

กรีนเบลล์ สหคลินิกมีทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญและคุณภาพสูงในการดูแลผู้ป่วย ทีมงานมืออาชีพจะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่เน้นที่จุดที่สำคัญและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สรุป

การรักษาโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ความเย็นหรือความร้อน เพื่อลดอาการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดในบริเวณโคนขาหนีบ การใช้ยาลดการอักเสบและยาคลายกล้ามเนื้อ เพื่อลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดในระยะสั้น การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก และการฝึก abdominal exercise เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแผลท้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตัวเองเมื่อปวดโคนขาหนีบ เพื่อป้องกันไม่ให้อาการกำเริบซ้ำ หรือใช้บริการที่กรีนเบลล์ สหคลินิกเป็นทางเลือกในการรักษาอาการปวดโคนขาหนีบ ที่มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้การดูแลอย่างเป็นกันเองและคุณภาพ

การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้ป่วยกลับมารับกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีความเครียดหรืออาการปวดรุนแรง วิธีการรักษาอาจแบ่งออกเป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการรักษาแบบผ่าตัด แต่โดยทั่วไปแล้วการรักษาแบบไม่ผ่าตัดจะเป็นทางเลือกแรกที่จะนำมาใช้ โดยการใช้การบำบัดด้วยความเย็นหรือความร้อนและการใช้ยาลดการอักเสบและยาคลายกล้ามเนื้อ เมื่อแน่ใจว่าท่านไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงเราก็มักใช้การบำบัดด้วยการออกกำลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดโคนขาหนีบ

รูปร่างของโครงสร้างขาหนีบประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ Adductor ที่ประกอบด้วย Adductor longus, Adductor magnus, และ Adductor brevis ซึ่งหน้าที่ของกล้ามเนื้อ Adductor เป็นการเคลื่อนไหวขาให้มีความเสถียรทั้งในกายภาพและการทางหลัง ทำหน้าที่ในการควบคุมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของขาหนีบ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดิน วิ่ง กระโดด และการเล่นกีฬาต่าง ๆ

อาการปวดโคนขาหนีบเป็นอาการที่พบได้บ่อยกับผู้หญิง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อ Adductor ที่เอียงข้อเข่ามากกว่าปกติ อาจมีอาการปวดข้อเข่า อับเพลีย หรือสั่นของขาเมื่อมีการเคลื่อนไหว การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถทำได้โดยการใช้เทคนิคการบำบัดด้วยความเย็นหรือความร้อน เพื่อลดอาการอักเสบบริเวณโคนขาหนีบ อย่างไรก็ตาม การรักษาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงควรประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังอาการและการดูแลตัวให้ดี เพื่อป้องกันการกำเริบของอาการที่บ่อยครั้ง

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดโคนขาหนีบในผู้หญิงสามารถทำได้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้บริหารกล้ามเนื้อโคนขาหนีบในการเคลื่อนไหวและรักษาสมดุลตัวให้มากขึ้น
อีกวิธีหนึ่งคือ Frontal plane exercises เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อในโครงหนีบ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับโคนขาหนีบ ซึ่งอาจช่วยลดการเคลื่อนไหวออกนอกเขตหนีบและลดความเจ็บปวดในบริเวณโคนขาหนีบ

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.