fbpx

กล้ามเนื้ออักเสบ อาการ สาเหตุ ที่ควรรู้

กล้ามเนื้ออักเสบ, Greenbell Clinic

กล้ามเนื้ออักเสบ อาการ สาเหตุ ที่ควรรู้.

กล้ามเนื้ออักเสบหมายถึง กล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่อักเสบ. มันอาจเกิดจากบาดเจ็บ หรืออาจมาจากท่าที่เกี่ยวข้องกับการป่วย. โรคร่วมีตัวช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่เกิดโรคนี้ได้มาก

โรคหรือการชะมัดต่างๆ เช่น โรคแพ้, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ก็สามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบได้นะ. สิ่งอื่นๆ เช่น บาดเจ็บ, ติดเชื้อ การใช้ยาก็เป็นต้น กล้ามเนื้ออักเสบยังอาจเกิดจากบาดเจบกล้ามเนื้อช้าๆด้วย

สรุปประเด็นสำคัญ

 • กล้ามเนื้ออักเสบคือภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง
 • สาเหตุอาจมาจากการบาดเจ็บ โรคประจำตัว การติดเชื้อ การใช้ยา หรือตามหลังการบาดเจ็บ
 • อาการที่พบ เช่น ปวด บวม แดง ร้อน
 • การวินิจฉยและรักษาต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การป้องกันและการดูแลรักษากล้ามเนื้อสำคัญ เช่น การอกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสม

ความหมายของกล้ามเนื้ออักเสบ

กล้ามเนื้ออักเสบคือ อาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ. ส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการเช่นบวม, เจ็บปวด และอ่อนแรง.

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ คือ อะไร

โรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือ Myositis ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ. สาเหตุสามารถมาจากการอักเสบเอง, การติดเชื้อ, หรือการใช้ยา.

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ หรือ Myositis เป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
โรคลักษณะอาการสาเหตุหลัก
กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)อาการค่อนข้างทั่วไป และมีจุดกดเจ็บ (Trigger points) ในกล้ามเนื้อที่เป็นจุดเจ็บการใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้นเดิมๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานาน
กล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัว (Myositis)กล้ามเนื้ออ่อนแรง และมักมีการเจ็บและบวมที่กล้ามเนื้อการติดเชื้อ, ระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง, หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ดังนั้นความหมายของกล้ามเนื้ออักเสบและโรคกล้ามเนื้ออักเสบ คือ สภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อ. อาจมีจากการบาดเจ็บ, ติดเชื้อ, หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน.

กล้ามเนื้ออักเสบ, Greenbell Clinic

สาเหตุของกล้ามเนื้ออักเสบ

โรคกล้ามเนื้ออักเสบหมายถึง อักเสบในกล้ามเนื้อ ต่างกันยังไม่แน่ชัด. แต่, ได้วันไหนก็ต้องค้นพบว่า มันมีทั้งจากปัญหาภายในร่างกาย และการบาดเจ็บหลายรูปแบบ.

นอกจากนี้, มีบางที่ระบุว่าเกิดจากโรคภูมิแพ้, โรคขออักเสบ ติดเชื้อ, หรือใช้ยาบางชนิด. การบาดเจ็บที่ทำให้กล้ามเนื้อเสียหายยังเป็นสาเหตุหนึ่ง.

ภาวะกล้ามเนื้อฉีกขาด

ภาวะกล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle Strain) เป็นการบาดเจ็บที่ชายกชนเรื่องกล้ามเนื้อ. มันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บโดยตรง เช่น ถูกกระแทก หรือการบีบมวล. เหตุการอื่นๆ อาจเป็นการกระชากของเนื้อมวล.

ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบมีหินปูนจับ (Myositis Ossificans)

ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบมีหินปูนจับ (Myositis Ossificans) เกิดจากอักเสบกล้ามเนื้อ ทำให้หินปูนสะสมไปในกล้ามเนื้อ. มักเกิดตามการบาดเจ็บรุนแรง. หรือเบาหน่อยๆอาจเกิดจากสสระหินปูนที่ผิดปกติของสมอง.

สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออักเสบเลยนี้หลากหลาย. มีทั้งจากปัญหาในร่างกาย และการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ. การรู้จักสาเหตุที่แท้จริงจะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาได้ดีขึ้น.

กล้ามเนื้ออักเสบ อาการ สาเหตุ

กล้ามเนื้ออักเสบมีหลายสาเหตุ เช่น การบาดเจ็บ ใช้งานมากเกิน หรือติดเชื้อ. มันทำให้กล้ามเนื้อปวด, บวม, ร้อน, และอ่อนแรง. อาการเหล่านี้เกิดที่พื้นที่ที่ใช้กล้ามเนื้อมาก.

ประมาณ 30% ของคนได้เป็นหน้าใช้งานด้วยกล้ามเนื้อ. และกล้ามเนื้อหนักช่วง 40% น้ำหนักโดยเฉลี่ย. มี 696 มัดกล้ามเนื้อต้องทำงานตลอด ซึ่งมีหลายประเภทอาการปวด.

หลายอาการปวดผูกพันกับกิจกรรมประจำวัน. เช่น ปวดแบบขยับไม่ได้, หรือปวดไปด้วยกันประมาณ 30% เมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ.

หลายสาเหตุทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ เช่น ใช้งานมาก เกิดเชื้อไวรัส, หรือโรคประจำตัว. สิ่งที่สำคัญคือการใช้งานมาก และการเกิดเชื้อไวรัส. นอกจากนั้น, การออกกำลังกายหักโหมก็เป็นสาเหตุ.

สาเหตุรายละเอียด
การใช้งานที่หนักเกินไปการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป หรือกำลังหักโหม ส่งผลให้กล้ามเนื้อปวด, บวม, และอ่อนแรง.
การติดเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเช่น หวัด, ไข้หวัดใหญ่, เอชไอวี ทำลายกล้ามเนื้อโดยตรง หรือทำให้อักเสบ.
โรคประจำตัวโรคต่อมไทรอยด์ผิดปกติสามารถให้กล้ามเนื้ออักเสบ.

การวินิจฉัยกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงซักประวัติและตรวจร่างกายถูก. การตรวจเลือดวัดระดับเอนไซม์กับสารภูมิคุ้มกัน. ใช้การตรวจ EMG ช่วยระบุปัญหากล้ามเนื้อ.

กล้ามเนื้ออักเสบ, Greenbell Clinic

การวินิจฉัยกล้ามเนื้ออักเสบ

การวินิจฉัยกล้ามเนื้ออักเสบเริ่มจากตรวจร่างกายโดยแพทย์. แพทย์อาจสั่งเราตรวจเลือด ด้วยหรือไม่ หลัก. เป็นเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและดูการรักษาโรค.

การตรวจร่างกายทั่วไป

แพทย์จะถามเราเรื่องอาการกับกล้ามเนื้ออักเสบ. และจะทำการตรวจร่างกาย เพื่อดูอาการของเรา. ตรวจด้วยการสังเกตความลืม ผื่นแดง และความปวดเจ็บ.

การตรวจเลือด

นอกจากการตรวจร่างกาย แพทย์ก็อาจสั่งตรวจเลือด. เธอทำเพื่อยืนยันว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ. วิธีการตรวจคือ จับระดับเอนไซม์อย่าง CK, aldolase, และ myoglobin.

การตรวจเลือดนี้ช่วยแพทย์ทำให้วินิจฉัยและรักษาโรคได้ดีขึ้น. และบางครั้งอาจจะใช้เครื่อง MRI เพื่อช่วยการวินิจฉัยอีกด้วย.

การรักษากล้ามเนื้ออักเสบ

การรักษากล้ามเนื้ออักเสบมีวิธีหลากหลาย. และมุ่งที่จะลดอักเสบ และขจัดสภาพผิดปกติของกล้ามเนื้อ. แพทย์บางครั้งเริ่มด้วยการให้ยากล้ามเนื้ออักเสบ เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์.

การใช้ยานี้ช่วยควบคุมอักเสบ. และการทำกายภาพบำบัด ช่วยลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ. มันช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น.

ยังมีวิธีอื่นๆ ในการรักษา. เช่น การใช้ความร้อนหรือความเย็น เพื่อปราบปรามการอักเสบ. หรือ การออกกำลังกายเบาๆ เพื่อป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อ.

สำหรับอาการรุนแรง. การต้องใช้วิธีทางศัลยกรรม. นี้เป็นทางเลือกสุดท้ายหน้าอยู่ในกรณีฉุกเฉิน.

การรักษาที่ถูกต้องมีผลดีต่อผู้ปวย. ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ให้ได้. ทำให้การดูแลเหมาะสมจริงๆ.

วิธีการรักษาจุดเด่นข้อควรระวัง
ใช้ยากล้ามเนื้ออักเสบลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ หากใช้ในระยะยาว
ทำกายภาพบำบัดป้องกันการหดตัวแข็งของกล้ามเนื้อ เสริมสร้างความแข็งแรง และช่วยฟื้นฟูสภาพต้องทำอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ จึงจะเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
การใช้ความร้อนหรือความเย็นช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อน
การออกกำลังกายเบาๆป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อต้องเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
ทางศัลยกรรมเป็นทางเลือกสำหรับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเป็นทางเลือกสุดท้าย ต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบ

การดูแลกล้ามเนื้ออักเสบให้ใกล้ชิดและต่อเนื่อง. จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็ว. การปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ. เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม.กล้ามเนื้ออักเสบในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีโอกาสสูงที่จะปวดกล้ามเนื้อ เพราะกล้ามเนื้อจะไม่ยืดหยุ่นเท่าเดิม การลดมวลกล้ามเนื้อด้วยอายุ ทำให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบได้ง่ายขึ้น.

ปัญหาเหล่านี้พบบ่อยในผู้สูงอายุ มันสามารถทำให้ชีวิตที่อบอุ่นไม่ปกติ. ดังนั้น, ผู้สูงอายุจำเป็นต้องดูแลรักษากล้ามเนื้ออย่างใกล้ชิด.

การเข้าสู่วัยสุขภาพกล้ามเนื้อจะสูงขึ้น. ให้การดูแลเอาให้มันคงแข็งแรง การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดี. มันช่วยป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบได้ในผู้สูงอายุ.

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบในผู้สูงอายุ
 • ประมาณ 10% ของผู้สูงอายุอายุ 50 ปีขึ้นไปประสบปัญหาซารโคพีเนีย (การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ)
 • การขาดการออกกำลังกายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถนำไปสู่การเกิดซารโคพีเนียในผู้สูงอายุได้
 • การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ผู้สูงอายุอายุ 65-94 ปี มีมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
 • การเดินเร็วเป็นเวลา 6 เดือน ช่วยเพิ่มมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุอายุเกิน 65 ปี มากกว่าการเดินเร็วปกติ

ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออักเสบมีประโยชน์อย่างมาก. มันช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น. ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุหลายๆที่อาจเกิดขึ้น.

ป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบ

การดูแลและป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบ มีความสำคัญมาก. การทำเช่นนี้ช่วยลดโอกาสได้รับบาดเจ็บและอักเสบ. ซึ่งจะช่วยปกป้องกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการทำงานของมัน.

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึง:

 1. ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และยืดหยุ่น
 2. ยืดเหยียดก่อนและหลังการออกกำลังกาย. ช่วยป้องกันบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
 3. พักผ่อนตามเวลาและนอนมากพอ ช่วยให้กล้ามเนืบฟื้นฟูได้

ใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี และดูแลสุขอนามัย เป็นสิ่งหนึ่งที่ดี. นอกจากนี้, การปรับเปลี่ยนแวดล้อมทำงานเพื่อให้เหมาะสม. มันช่วยลดโอกาสของกล้ามเนื้ออักเสบ.

“การดูแลและป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่ยากต่อการรักษา”

วิธีป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบประโยชน์
ออกกำลังกายสม่ำเสมอรักษาความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีป้องกันการบาดเจ็บและการอักเสบ
พักผ่อนและนอนหลับเพียงพอให้กล้ามเนื้อได้รับการฟื้นฟู
ดูแลสุขภาพโดยรวมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

ศึกษาเรื่องการดูแลและป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบ เพื่อด้วยความสุขภาพ. กล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพอื่นๆ. การป้องกันโรคอย่างต่างๆ จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น.

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.