fbpx

การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ

หลายๆท่านอาจสงสัยว่า การกระตุ้นไฟฟ้าจะทำให้อาการต่างๆ ดีขึ้นจริงหรือไม่ การรักษาโดยการกระตุ้นไฟฟ้าจะใช้แรงกระตุ้นทางไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างมากทั้งในคลินิกและโรงพยาบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการกายภาพบำบัด  เพื่อกระตุ้นการตอบสนองทางร่างกายที่เฉพาะเจาะจง เช่น การหดตัวของกล้ามหรือกระตุ้นเส้นประสาท ซึ่งสามารถบรรเทาอาการปวด หรือปวดเรื้อรัง กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยสมานแผล เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลกการกระตุกของกล้ามเนื้อ 

ที่กรีนเบลล์คลินิกกายภาพบำบัด เราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ 8 ช่องสัญญาณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทั้งช่วงระยางค์กล้ามเนื้อ สามารถเห็นผลได้ชัดเจน เพราะเราเข้าใจดีว่า การทำงานของกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานแค่มัดใดมันหนึ่ง แต่เป็นการทำงานร่วมกันทุกมัด การกระตุ้นไฟฟ้าในช่วงกล้ามเนื้อมัดที่เกี่ยวเนื้องกัน สามารถให้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม

การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านี้ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ที่เราใช้กับคนไข้ในทุกเคส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 

การบำบัดด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า Electrical  Stimulation สามารถรักษาอาการใดได้บ้าง

 

  • กล้ามเนื้อลีบและฝ่อ
  • อาการบากเจ็บบริเวรเส้นประสาท
  • โรคกดทักเส้นประสาทบริเวรข้อมือ
  • ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ปวดเส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่ออ่อนทั่วร่างกาย
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังผ่าตัด
  • ภาวะปวดหลอน คือ มีความรู้สึกชาบริเวรแขนหรือขา ที่ถูกตักขาดไปแล้ว
  • ปวดท้องน้อยเรื้อรังในสตรี
  • กล้ามเนื้อเกร็งจากอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
  • ไมเกรนและปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อเกร็ง

Start Your Therapy Now

Take the first step towards revitalized health and well-being! Schedule your appointment with Greenbell Medical Clinic and embark on a path to optimal wellness.